สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

มีทั้งดอกบัวตูมและดอกบัวบานที่พ้นน้ำ พร้อมที่จะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์