โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ)
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3