โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
O5: ข้อมูลติดต่อ
O5: ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ )
เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรหึงษ์
ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
โทรศัพท์: 02-4610252 โทรสาร: 02-4610252
Email: Watbangkobauschool@gmail.com