โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
O15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลการขอใช้สถานที่โรงเรียนวัดบางกอบัว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.05 KB
ข้อมูลการรับย้ายนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.83 KB