โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
O22: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
ประกาศโรงเรียนวัดบางกอบัว - การจัดซื้อกล้องวงจรปิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.31 KB
ประกาศโรงเรียนวัดบางกอบัว - การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.4 KB