โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.69 KB
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.98 KB