โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
ข้อมูลครูและบุคลากร
ทำเนียบครูและบุคลากร


ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
ข้าราชการครู 11
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
ช่างสี (นักการภารโรง) 1
รวม 19