โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริงและสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,10:27   อ่าน 95 ครั้ง