โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการโรงเรียน (อ่าน 41) 01 ต.ค. 62